Elektrooniline hääletamine Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikool kasutab elektroonilise hääletamise platvormi TIVI (https://tivi.io).

Kõigil ülikooli kasutajatunnust omavatel huvilistel on võimalus osaleda proovihääletamisel: https://www.valimised.ut.ee/elections/public-demo/

Valimiste korraldajatel palume tutvuda abimaterjaliga: https://wiki.ut.ee/display/AA/Valimiste+loomine+valimised.ut.ee+abil